Aktualności

Jesienna oferta czytelnicza

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W tym roku biblioteka otrzymała na ten cel dotację w wysokości 10.100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych). Zakupione za tę kwotę nowości wydawnicze trafiają już do naszych czytelników za pośrednictwem filii bibliotecznych: w Biskupicach Radłowskich, Marcinkowicach i Wał-Rudzie. Warto tam zajrzeć!

Zadaniem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.