Wyróżnienia

* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 1984
* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 1993
* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 1993
  (Inauguracja działalności GBP w nowym lokalu)
* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 1995
* Minister Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej, 1996
* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 1997
* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 1997
  (Jubileusz 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej)
* Wójta Gminy Radłów, 1997
* Wojewody Tarnowskiego, 1998
* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 1998
* Wójta Gminy Radłów, 2000
* Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 2000
* Wójta Gminy Radłów, 2001
* Starosta Tarnowski – Honorowy medal „Grosz Ziemski Tarnowski”, 2003
* Zarząd Główny SPB – Horonowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2003
* Wielki Laur Książnicy Polskiej, 2005
* dr Michał Wojtkiewicz – Starosta Tarnowski, 2005
* Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 2005
* Matras Księgarnie, 2006
* Józef Trytek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, 2006
* Prof. dr hab. Władysław Kędzior, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
* Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 2007
* Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, 2007
* Zbigniew Kowalski, wójt gm. Radłów, 2007
* Profesor Władysław Kędzior, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
* Profesor Leszek Mikulski, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, 2009
* Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, 2009
* Teresa Urbanek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radłowie, 2009
* Prof. dr hab. Edward Mleczko – Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2010