Bogusława Celarek

WIGILIA

Wigilia – biały stół
na biesiadników czeka
jak niegdyś w Polsce
Boże mój!

Ściśnięcie gardła
niepokój…
Na cóż tak czekam
cóż mi brakuje
co mi tak spędza
z oczu sen
czego tak bardzo
żałuję?

Czy żal mi
kolędników z gwiazdami
czy odgłosu kolęd
w radłowskim kościele
śpiewanych?

Wiem
kiedy miasto
ogarnie północ
i w nocnej ciszy
Bóg się narodzi
nadlecą kolędnicy
skrzydlaci
z gwiazdami

Zabiorą nas ze sobą
do Polski
będziemy na Pasterce
w kościele radłowskim
-będziemy z Wami

Bogusława Celarek
Chicago, 2007

Bogusława Celarek (z domu Gołas) z wykształcenia pedagog, urodziła się w Radłowie. Tutaj ukończyła szkołę podst. i liceum. Pracowała jako nauczycielka w Zagórzu, pow. Chrzanów. W latach 60-tych wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie założyła rodzinę i mieszka do chwili obecnej. Swoją twórczość publikowała w kilku tomach „Antologii poezji emigrantów”. Jej wiersze często przepełnione są tęsknotą za krajem i domem rodzinnym.