Stanisław Gucwa – polityk

Stanisław Gucwa (1919-1993) – minister, Marszałek Sejmu

Urodził się 18 kwietnia 1919 r. we wsi Przybysławice, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W tatach 1937-1939 był sekretarzem Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej „WICI”, Gdy miat 20 lat był więziony w obozie jenieckim w Starobielsku. Wolność odzyskał uciekając z transportu niemieckiego. W czasie okupacji z ramienia Komendy Głównej Batalionów Chłopskich kierował Walką Cywilną – obwód Radom-Kozienice.
Po wojnie ukończył studia ekonomiczne w Akademii Politycznej w Warszawie, a także specjalizację z ekonomiki rolnictwa. Był dyrektorem Zjednoczenia Zakładów Zbożowych, dyrektorem departamentu w Ministerstwie Skupu. W latach 1957 – 1967 pełnił funkcję wiceministra rolnictwa, a od 1967 r. ministra przemysłu spożywczego i skupu. Funkcję tę pełnił przez 4 !ata. W lutym 1971 r. wybrany został prezesem Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i wiceprzewodniczącym Rady Państwa. Następnie pełnił funkcję Marszałka Sejmu przez 13 lat. Poza tym był członkiem Prezydium Naczelnego Komitetu ZSL przez 3 kadencje.
Autor wielu artykułów i rozpraw, publikowanych na łamach prasy lud. i pism fachowych. Zmarł w 1993 r.