„Partnerstwo dla książki” 2022

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

W ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla Książki” 2022 Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Prof. Franciszka Ziejki realizuje zadanie: „Działania animujące czytelnictwo w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Radłowie oraz w jej Filiach.

Celem jest popularyzacja literatury i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów poprzez działania, które rozbudzać będą zainteresowanie literaturą.

Działania projektowe obejmować będą: spotkania autorskie, warsztaty z ilustratorem, warsztaty z wykonywania lalek do teatrzyku, wieczory literackie wraz z konkursem recytatorskim i skierowane będą do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób w wieku 60+. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od lutego do grudnia 2022 roku.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”