Własne publikacje

Prezentacja wydanych i współwydanych publikacji:

Biblioteka od wielu lat wydaje własne publikacje (wydawnictwa zwarte, periodyczne, druki ulotne, reklamowe, personalizowane znaczki) oraz ma swój udział  w powstawaniu innych publikacji, udostępniając archiwalne dokumenty, stanowiące niekiedy prymarne źródła informacji o historii miasta Radłowa i ziemi radłowskiej.

 

PHOTO747

Publikacja o pasjonatach książki

Okazjonalna książeczka, podsumowującą pracę Miejskiego Klubu Młodych Pasjonatów Książki, funkcjonującego przy radłowskiej bibliotece od września 2014 r. Wydawnictwo zawiera 78 stron, na których udokumentowano funkcjonowanie klubu; liczne wycieczki, udział w wartościowej kulturze i pierwsze,  poetycko-literackie próby klubowiczów. Pomysł wydania publikacji zrodził się podczas cyklicznych spotkań w bibliotece uczniów Szkoły Podstawowej w Radłowie. Książeczkę do druku  przygotowali: nauczycielka Agnieszka Seremet oraz Katarzyna Baran i Zbigniew Marcinkowski – bibliotekarze miejskiej biblioteki. Rok wyd. 2015.

 

PHOTO880

Stanisław Szczepanik – autor pochodzący z Woli Radłowskiej, w sposób bardzo interesujący i przystępny przedstawił najważniejsze fakty historyczne dotyczące jego rodzinnej miejscowości – od czasów najdawniejszych do roku 1939.  Autor popularnonaukowego opracowania bazował na źródłowych dokumentach, przekazach ustnych oraz publikacjach dotąd opracowanych, wzbogacając je własnymi komentarzami, a czasem i sprostowaniami.  Rok wyd. 2012.

PHOTO879

Książka „Rycerz Radło” Józefa Trytka, to pełna fantazji i humoru opowieść adresowana do najmłodszych mieszkańców miasta, opowiadająca o historii herbu Radłowa, wydana nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radłowie. Wstęp do opowieści napisała znana polska autorka książek dla dzieci Ewa Stadmüller, a recenzje Andrzej Grabowski, prezes Związku Literatów w Krakowie oraz dr Waldemar Smaszcz, polski historyk literatury, krytyk, eseista i tłumacz. Ilustracje do tekstu wykonała Julita Dochniak. Rok wyd. 2010.

 

PHOTO877

 Monografia miasta i gminy Radłów – monumentalne dzieło ukazujące bogatą historię ziemi radłowskiej. To pierwsze dzieło w historii Radłowa, które zostało opracowane i wydane przez krakowskich historyków. Biblioteka włączyła się w opracowanie monografii i udostępniła szereg dokumentów wykorzystanych        w publikacji. Tom I, rok wyd. 2008.

 

PHOTO878

 Drugi tom monografii wydany został w 2009 roku. W tym dziele zaprezentowana została po raz pierwszy monografia Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie, w oprac. Zbigniewa Marcinkowskiego.