Adam Włodek

RADŁÓW

pamięci Rajmunda Otto, st. sierż. WP poległego
8 IX 1939 r. w walce z niemieckim najeźdźcą

W dwa dni później stanąłeś w tym miasteczku
gdzie ja nie zdążyłem lec…
Dwustu szesnastu towarzyszów broni
śmierć
samotny zamkniesz,
– ostatnią do wypełnienia pozycją
Pod przydrożną figurą sprężasz do wybuchy
ręką ruch wciąż jednaki: odbezpiecz, rozmach –
rzuć!
Potem tylko patrzeć i słuchać,
jak
w rów zaryty,
rzęzi
coraz to nowy czołg –
– Milczysz?…
…ręka w chlebaku błądzi: szuka.
To granatów, krągłych żołnierskich słów
brakło!
Ostatnim uderzeniem serca w wieczność pukasz…
Wychylonemu – kula wniesie w mózg
niegasnące już światło.
I tylko wirujące przed oczami plamy
smugą biało-czerwoną.
Najprościej. Tak chciałeś:
– wyszyty przysięgą sztandar
w krótkie wyrazy dwa: OJCZYZNA I HONOR.