Franciszek Habura

Franciszek Habura, 1843 –1921 (ur. w Woli Radłowskiej gm. Radłów)

HYMN DO ŚW. JANA CHRZCICIELA,
PATRONA KOŚCIOŁA RADŁOWSKIEGO

Święty Janie Patronie
I pośredniku nasz
Ty w niebieskim Syjonie
Boga oglądasz twarz.

Ziemian biednych wołanie
Z nieba błękitów słysz
I Boskie zmiłowanie
Ludowi Twemu zniż .

Jak jasna zorza świeci
Na niebie obraz Twój
Z nadzieją k Tobie leci
Pielgrzymów błędny rój .

O dołącz serce twoje
W ich serc promienny splot,
Niech jak aniołów roje
W niebo zawrócą lot.

Chrystusa przyjacielu
Błaga Cię wierny lud,
Synów Bożych Chrzcicielu
Obmyj z nas grzechów brud.

Niech dusze nasze czyste
Jak Jordanowa fal,
Cnotami promieniste
W niebieską płyną dal.

O, święty poprzedniku
Chrystusa – wieszczu Ty,
O nasz orędowniku
Osusz płaczących łzy.

Wlej w serca nasze wiary
Ożywczy płomień Twój,
Abyśmy z cierpień czary
Pili zbawienia zdrój.

O, głosie wołający
Zbawienną ludą wieść,
Niech w błędach świat tonący
Bogu oddaje cześć.

Niech nam w żywota stepie
Nadziei zorza lśni –
Nim błyśnie w niebios sklepie
Słoneczko lepszych dni.

Przyjacielu baranka
Co ludzkość zabawić miał,
Dla niebieskiego wianka
Główkę w ofierze dał .

Wszczep i w naszych serc rolę
Miłości Bożej kwiat –
By pełniąc Bożą wolę
Trafiły w lepszy świat.

Święty Janie Chrzcicielu
Wiedź nas do prawdy wód,
Ludów nauczycielu
Połącz nas w jeden ród.

Niech świat prawdą oddycha
Z serc wyrzuci fałsz –
Niech marnie nie usycha
Bez Boga mistrzu nasz.

Ty coś prostował drogi
Bogu na ziemi chrztem –
Gdy szatan kusi wrogi
Ostrzeż nas głosem Twym.

Niech piekło darmo mota
Zdradliwe sieci swe,
Niech w sercach naszych cnota
Rozplenia kwiecie swe.

Ty coś w osamotnieniu
Bogiem jedynie żył –
Spraw by w naszym sumieniu
Zawsze głos boży bił.

Niech jako Boskich dzieci
Otacza słońce łask –
Niech z duszy naszej świeci
Błędnym świętości blask .