Tadeusz Kowal

Tadeusz Kowal urodził się 19 września 1955 r. w Woli Radłowskiej. Tu ukończył Szkołę Podstawową, a w 1974 r. Liceum Ogólnokształcące w Radłowie. Następnie kontynuował edukację na WSP w Częstochowie. Tam spotkał się ze środowiskiem plastycznym, które inspiruje go do podjęcia samodzielnych prób. Po ukończeniu obowiązkowej służby wojskowej w stopniu p. porucznika rozpoczyna w 1979 r. pracę w Zespole Szkół w Brzesku. Tam rozpoczyna przygodę z folklorem. Przez siedem lat tańczy i śpiewa w Nauczycielskim Zespole Folklorystycznym. Doświadczenia te przenosi na pracę z dziećmi. Przez 20 lat prowadzi Dziecięcy Zespół Regionalny „Wolanie” z licznymi sukcesami. Cały czas rozwija swoje zainteresowania plastyczne skupiając się szczególnie na malarstwie pejzażowym. W latach osiemdziesiątych interesuje się kabaretem, teatrem i wreszcie rzeźbą w drewnie, ze szczególnym zamiłowaniem do rzeźby sakralnej. Rzeźbi liczne wizerunki ukrzyżowania. Swoimi pracami zdobi Kaplice Bł. Karoliny Kózki i cztery Kapliczki na szlaku męczeństwa Błogosławionej. W latach 90-tych bierze udział w projekcie budowy ołtarza w Niedomicach wg prof. Bronisława Chromego, a następnie wraz ze swoją żoną Małgorzatą wykonuje wystrój Kościoła w Woli Radłowskiej – ołtarz, tabernakulum, drogę krzyżowa, krzyże do kultu, „Ecce Homo” – Chrystusa przy słupie oraz ołtarzyk Matki Bożej „Woleńskiej”. W 2002 r. pracuje nad wystrojem kościoła Atyrau w Kazachstanie – „Droga Krzyżowa” i Grupa Ukrzyżowania. Wykonuje kopie: figurki Matki Bożej w Biskupicach Radłowskich, figury Św. Stanisława ze Szczepanowa do kapliczki nad studnią, figurę Św. Nepomucena do Wierzchosławic oraz kopię rzeźbionego obrazu Matki Bożej Szkaplecznej w Strzelcach Wielkich. W między czasie maluje cykle malarskie: „Pełna jest ziemia obecności Pana”, „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (w których prezentuje drogę w pejzażu polskim jako szczególne ujęcia losu człowieka), „Woda nie jedno ma imię”, oraz cykle portretowe: „Błogosławiona Karolina” i „Jan Paweł II”. Na uwagę zasługuje cykl portretów na sztandary, wyszywane przez żonę Małgorzatę w oryginalnej technice akrylowej. Małgorzata Kowal ur. 9.03.1967 r. w Radłowie (absolwentka tarnowskiego liceum plastycznego – kierunek tkactwo artystyczne), jest autorką ponad siedemdziesięciu sztandarów dla okolicznych szkół i instytucji.