Jan Fudalej – Pułkownik dyplomowany

Jan Fudalej – Pułkownik dyplomowany

fudalejUrodził się 10 X 1946 r. w Radłowie. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im., wówczas niechlubnego patrona – Janka Krasickiego. Po ukończeniu LO w 1965 r. rozpoczął studia w Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W roku 1968, po ukończeniu szkoły oficerskiej, jako podporucznik rozpoczął służbę w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. Po dwóch latach przeniesiono go do 4. Pułku Zabezpieczenia Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego (DWOW) stacjonującego w Warszawskiej Cytadeli. Za wzorową służbę, w ramach wyróżnienia (złota odznaka „Wzorowy Dowódca”), został skierowany do Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. Po jej ukończeniu służył w 9. Dywizji Zmechanizowanej w Rzeszowie, a następnie w stopniu majora przeszedł do pracy w DWOW. W 1986 r. w stopniu podpułkownika rozkazem Ministra Obrony Narodowej (MON) został wyznaczony na dowódcę 4. Pułku Zabezpieczenia DWOW, gdzie otrzymał awans na stopień pułkownika. Po pięcioletniej służbie pracował na stanowisku zastępcy szefa oddziału w sztabie WOW, a w 1996 r. powierzono mi sformowanie 2. Brygady Obrony Terytorialnej w Mińsku Mazowieckim, gdzie przez 3 lata był jej pierwszym dowódcą. Rozkazem MON został wyznaczony na szefa oddziału szkolenia, a następnie na zastępcę szefa Zarządu Obrony Terytorialnej w Sztabie Generalnym WP. W ramach NATO uczestniczył w ćwiczeniach i spotkaniach z przedstawicielami m.in. armii Wielkiej Brytanii (Londyn) i USA w stanie Illinois (Chicago i Springfield). W 2004 r. przeszedł na emeryturę. W czasie służby uhonorowany został wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pan płk Jan Fudalej osobiście przekazał nam informację biograficzną oraz album fotografii, które ukazują odpowiedzialną, ale jakże zaszczytną funkcję oficera Wojska Polskiego. Wiele zdjęć z otoczenia generalicji, defilad przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza i ujęć, często z egzotycznych krajów. Na ślad Pana pułkownika nakierował nas również płk – Czesław Szwiec z Biskupic Radłowskich, przekazując nam nr tel. Pan płk Fudalej mieszka obecnie w Warszawie i z sympatią nawiązał z nami kontakt. Również prośby wszelkie nasze spełnił, za które serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy dumni i szczycimy się tak wybitnymi postaciami, urodzeniem związanych z ziemią radłowską.

fudalej2