Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWYCH
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY RADŁÓW

Prawo korzystania

 1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 2. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w M-GBP im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie oraz filiach bibliotecznych: w Biskupicach Radłowskich, Marcinkowicach i Wał-Rudzie przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w lokalach bibliotecznych M-GBP oraz jej filiach zawartych w Regulaminie Czytelni.
 4. Komputer udostępniony jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, dokonanej u bibliotekarza, w miarę jego dostępności.
 5. Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru czytelni internetowej na podstawie dowodu z fotografią potwierdzającego jego tożsamość (wpis obejmuje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód).
 6. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 osobę przez 1 godz.
 7. Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 8. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

§ 1

Korzystanie z Internetu

 1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
 2. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysłać wiadomość korzystając z dostępu on-line.
 3. Wynik wyszukiwania można zapisać na dysku przenośnym lub wydrukować.

§ 2

Korzystanie ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

 1. Użytkownik może korzystać na miejscu:
  – ze zbiorów multimedialnych i gier dostępnych w bibliotece,
  – z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych – do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na dysku przenośnym lub wydrukować.
 2. Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

§ 3

Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

 1. Użytkownikowi zabrania się:
  – instalowania oprogramowania oraz dokonania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Użytkownikowi zakazuje się wykorzystania Internetu do:
  – przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwie,
  – wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
  – wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, prowadzenia działalności komercyjnej,
  – uruchamiania gier internetowych,
  – korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.
 3. Zakazuje się korzystania z Internetu osobom wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających.

§ 4

Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
 2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w M-GBP w Radłowie oraz filii bibliotecznych na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

Barbara Marcinkowska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
Radłów, 01 stycznia 2023r.