Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWYCH

BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY RADŁÓW

Prawo korzystania
1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
2. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w M-GBP w Radłowie oraz filiach bibliotecznych: w Biskupicach Radłowskich, Marcinkowicach, Wał-Rudzie i Woli Radłowskiej przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w lokalach bibliotecznych M-GBP oraz jej filiach zawartych w Regulaminie Czytelni.
4. Komputer udostępniony jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, dokonanej u bibliotekarza, w miarę jego dostępności.
5. Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru czytelni internetowej na podstawie dowodu z fotografią potwierdzającego jego tożsamość (wpis obejmuje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód).
6. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 osobę przez 1 godz.
7. Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
8. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

§ 1

Korzystanie z Internetu
1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
2. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysłać wiadomość korzystając z dostępu on-line.
3. Wynik wyszukiwania można zapisać na dysku przenośnym lub wydrukować.

§ 2

Korzystanie ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
1. Użytkownik może korzystać na miejscu:
– ze zbiorów multimedialnych i gier dostępnych w bibliotece,
– z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych – do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na dysku przenośnym lub wydrukować.
2. Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

§ 3

Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.
1. Użytkownikowi zabrania się:
– instalowania oprogramowania oraz dokonania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
2. Użytkownikowi zakazuje się wykorzystania Internetu do:
– przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwie,
– wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
– wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, prowadzenia działalności komercyjnej,
– uruchamiania gier internetowych,
– korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.
3. Zakazuje się korzystania z Internetu osobom wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających.

§ 4

Odpowiedzialność użytkowników
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w M-GBP w Radłowie oraz filii bibliotecznych na podstawie decyzji podjętej przez Z-cę dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

 

Zbigniew Marcinkowski
Z-ca dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

Radłów, 24 maja 2018