Ks. Leszek Nowak

Ks. Leszek Nowak (ur. w Siedlcu gm. Radłów)

NA 500-LECIE URODZIN KARD. STANISŁAWA HOZJUSZA

Powracasz do nas w Jubileuszu,
O, Stanisławie, zacny Hozjuszu,
Obrońco wiary i moralności –
Bądź pozdrowiony od potomności!

Kłania się Tobie twój Radłów stary,
Rodzinny Kraków, Wieliń, Wislica,
Frombork warmiński, Twoja stolica –
Stróżóu w narodzie najczystszej wiary!

Powracasz do nas po pięciu wiekach,
O, Stanisławie, z bardzo daleka;
Idziesz do swoich z wielkiej oddali –
A ich potomni cię nie poznali!

O, niechby wszyscy naśladowali
Twojego życia blaski i cnoty,
Mężu szczęśliwy! Przybliż wiek złoty!

PATRON RADŁOWSKIEGO GIMNAZJUM

Wschodzi nowe nad Radłowem
gwiazda przednia świeci
wyłania się hozjuszowe
życie sprzed stuleci

Postać dawną
ciągle sławną
wszystkim radłowianom
niosą dzieje opatrzności
jako wielkie wiano.

On tu nie raz
jak my teraz
dążył do wielkości
zgłębiał prawdę, mnożył dobro,
dla lepszej przyszłości.

Czas się zmienił
świat docenił
Hozjusza zasługi:
europejskie wykształcenie
i rejestr dzieł długi.

Do Europy
swoje stopy
bez obaw kierował
za tym co najnowocześniejsze
stanowczo optował

Swym przykładem,
życia ładem,
nam potomnym świeci –
byśmy dzisiaj wróść mogli
na chlubę stuleci.