Andrzej Kuma – artysta

Andrzej Kuma (1883-1978) artysta malarz, rzeźbiarz

kumana fot. wśród rodziny brata Stanisława: w drugim rzędzie od lewej Andrzej Kuma, Krystyna Kuma, późniejsza żona znanego reżysera filmowego Gębskiego, Stanisław Kuma (brat), córka Stanisława Helena, żona Paulina i syn Henryk, późniejszy nauczyciel, matematyk

Urodził się 13 marca 1883 r. w Przybysławicach, syn Jana i Marii. Był znanym artystą w regionie, choć w ostatnim czasie zapomnianym. Dopiero podczas prac nad monografią ziemi radłowskiej przypomniał o nim prof. Bogusław Krasnopolski1, odnajdując ślad po nim w tarnowskim Muzeum. Według informacji pisemnej przekazanej przez Stanisława Gębisia2 z USA, jako czteroletni chłopiec nieszczęśliwie wypadł przez okno domu, tracąc słuch oraz mowę. Uczęszczał do szkoły w Wietrzychowicach, gdzie ojciec jego pracował jako rządca w miejscowym dworze. Parafialny ksiądz, widząc w chłopcu niepospolity talent, przyczynił się do dalszej, ukierunkowanej edukacji Kumy, jaką była specjalna szkoła artystyczna dla głuchoniemych w Petersburgu. Po jej ukończeniu powrócił do Przybysławic i mieszkał u swoich braci (Stanisława i Józefa) poświęcając się swojej ukochanej pasji. Głównie malował obrazy religijne, ale także pejzaże, widoki oraz rzeźbił postaci biblijne. Pozostawił po sobie wiele prac, w tym wierne kopie obrazów Wojciecha Kossaka, które zdobią do dziś domy nie tylko w Przybysławicach, ale także w Danii i USA, zachwycając wyjątkowym pięknem. Na szczególną uwagę zasługują rzeźby Ewangelistów oraz obrazy w kościele parafialnym w Otfinowie. U schyłku życia przebywał w Domu Starców w Wietrzychowicach, gdzie dalej pracował twórczo. Tam też zmarł, pochowany został na cmentarzu w Otfinowie. W roku 2005 z inicjatywy Stanisława Gębisia i rodziny, ufundowano nowy pomnik i przywrócono pamięć o niezwykłym, skromnym człowieku.3

kuma3

Andrzej Kuma „Madonna” Z kolekcji zbiorów prywatnych – Przybysławice

1 B. Krasnowolski, Radłów: rozwój przestrzenny, budownictwo i sztuka, s. 52.
2 [List znajduje się w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie – Dział: Radloviana – Wybitne i sławne postaci ziemi radłowskiej – teczka: KUMA Andrzej].
3 List Stanisława Gębisia z USA z informacją o życiu i pasji Andrzeja Kumy, 10.06.2006 r., s. 1-2. [rkps w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie].