Radloviana

Poniższy wykaz publikacji stanowi bogate źródło informacji o Radłowie i Ziemi Radłowskiej. Zbiór ten gromadzony od 1990 roku, sukcesywnie wzbogacany jest o nowe, wartośowe i unikatowe pozycje. Uzupełnieniem tej kolekcji są: mapy, zdjęcia (XIX-XX w.), czasopisma i poezja o tematyce radłowskiej, a także kartoteka biograficzna osób związanych urodzeniem lub pobytem z Ziemią Radłowską.

 • Baszak Z., Akcja „3-ci Most”, Tarnów 1992.
 • Białobok J., Błogosławiona Karolina Kózkówna, Rzeszów 1998.
 • Bielawa L., Inwestycje ekologiczne w gminie Radłów w latach 1990-2000, Radłów 2002.
 • Błażej A., Pamiętnik Klubu Seniora z Biskupic Radłowskich, Biskupice Radłowskie, 2003.
 • Bochenek K., Błogosławiona Karolina Kózka, Kraków 1995.
 • Danowska E., Społeczeństwo Radłowa w świetle ksiąg metrykalnych w latach 1784-1918, GBP, Radłów, 2006.
 • Dąb-Kocioł J., Moje życie, praca, myśli, Warszawa 1967.
 • Droga do świętości bł. Karoliny Kózkówny, Wrocław 2003.
 • Bunsch K., Dzikowy Skarb, Kraków 1977.
 • Duś K., Historia Parafii Radłów od 1786 roku, Tarnów 1981.
 • Gawełek F., Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie, w pow. brzeskim, Kraków 1910.
 • Gawełek F., Palma, jako i śmingus w praktykach wielkanocnych ludu polskiego, Lwów 1911.
 • Gawełek F., Trzydzieści trzy dni najazdu rosyjskiego (z własnych przeżyć i obserwacji), Kraków 1915.
 • Golec E., Upływa szbko życie : wspomnienia, Tarnów 2000.
 • Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych gminy Radłów, Brzesko 1992.
 • Kicała A., Radłów w latach 1939-1945, GBP, Radłów, 2006.
 • Kijak A., Bielawa L., Co słychać na Ziemi Mieszkowych Drużynników, Radłów 2002.
 • Kłaput F., Wspomnienia kaprala z września 1939, Kraków 1983.
 • Krasnowolski B., Architektura Radłowa od XII do XX w., GBP, Radłów, 2006.
 • Krawczyk A., Słownik wsi Radłów i okolic, Kraków 2001.
 • Kubacki G., Z kart historii radłowskiego liceum, Tarnów 2002.
 • Marcinkowski Z., Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie w latach 1947-1997 (kilka kart z dziejów), Radłów 1997.
 • Marcinkowski Z., Monografia Biblioteki Publicznej Gminy Radłów za lata 1947-2004, Warszawa 2005.
 • Marcinkowski Z., Bibliotekarstwo i czytelnictwo w gminie Radłów po roku 1945, GBP, Radłów, 2006.
 • Marcinkowski Z., Wybitne i sławne postaci ziemi radłowskiej oraz sieć bibliotek publicznych gminy Radłów, UW, Warszawa 2007.
 • Mazoń J., Historia bitwy w Radłowie i jego okolicy wojsk polskich z niemieckim najeźdźcą w dniu 7 i 8 września 1939 roku, nakł. autora, Kraków, 2007.
 • Mleczko E., Powstanie i rozwój szkolnictwa we wsi Radłów na tle sytuacji społeczno–politycznej, Warszawa 1997.
 • Mleczko J., Zarys dziejów wsi Radłów doby staropolsksiej, Rzeszów 1990.
 • Moskal S., Problemy rozwoju wsi i rolnictwa w gminie Radłów, Kraków 1997.
 • Myśliński W., A jednak tak było, Warszawa, 1978.
 • Nowak J., W pogoni za szczęściem t. 1-3, Chicago 1994.
 • Nowak J., Cz warto było, Chicago 1996.
 • Nowak J., Co pozostało z tamtych dni, Chicago 1999.
 • Okoński J., Archeologia gminy Radłów, GBP, Radłów, 2006.
 • Pociecha K., Ewidencja parku w Radłowie, Tarnów 1992.
 • Podania i legendy biskupickie.
 • Seremet A., Zabytki Radlowa, Radlow, 2001.
 • Strategia rozwoju gminy Radłów, Kraków 1997.
 • Szarwark T., Błogosławiona Karolina Kózka : w setną rocznicę jej urodzin, Tarnów, Kraków 1999.
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju gminy Radłów wynikające ze stanu środowiska naturalnego, Tarnów 1997.
 • Trytek J., Karolinka, Warszawa, Wał Ruda 2005.
 • Trytek J., Szukanie śladów, Warszawa, Wał Ruda 2005.
 • Trytek J., Na Wał-Rudzkiej Kalwarii, Warszawa, Wał Ruda.
 • Trytek J., Etnografia Radłowa i regionu, GBP, Radłów, 2006.
 • Urbanek M., Szkolnictwo i oświata w Radłowie po roku 1945, GBP, Radłów, 2006.
 • Wałaszek J., Historia Parafii Radłów do roku 1785, Tarnów1979.
 • Wałaszek J., Historia Biskupic Radłowskich do końca XVIII wieku, Biskupice Radłowskie, 1981.
 • Worcell H., Dzieła wybrane, Wrocław 1979.
 • Ziejka F., Dziedzictwo Mieszkowych Drużynników : kilka kart z dziejów Radłowa i Ziemi Radłowskiej, Kraków 1996.
 • Ziejka F., Z Radłowa w świat: Franciszek Gawełek w służbie nauki i kultury polskiej, GBP, Radłów, 2006.