„Partnerstwo dla książki” 2023

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

W ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla Książki” 2023. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Prof. Franciszka Ziejki realizuje zadanie: „Działania animujące czytelnictwo w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Radłowie oraz w jej Filiach- II Edycja.

Celem jest popularyzacja literatury i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów poprzez działania, które rozbudzać będą zainteresowanie literaturą.

Działania projektowe obejmować będą: spotkania autorskie, warsztaty komiksu, warsztaty motywacyjne, wieczory literackie wraz z konkursem recytatorskim i skierowane będą do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób w wieku 60+. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od czerwca do grudnia 2023 roku.