Błogosławiona Karolina Kózka

Błogosławiona Karolina Kózka (1898-1914)

Patronka młodzieży polskiej, urodziła się w przysiółku Śmietana wsi Wał Ruda dnia 2 sierpnia 1898 roku, zmarła śmiercią męczeńską 18 listopada 1914 roku. W swym krótkim życiu zasłużyła się jako gorliwa apostołka wiary, zdolna uczennica, chętna do pomocy bliźnim, udzielała się w życiu nowo powstałej parafii w Zabawie. Ks. Władysław Mendrala nazywał ją „swoją prawą ręką” Często korzystała z biblioteczki wuja Borzęckiego, gdzie pełniła funkcję bibliotekarza i czytającej na głos książki i czasopisma religijne. Od chwili jej śmierci pozostała w pamięci rodaków jako „sługa Boża” czasem jej kult zaczął się szerzyć, pisano o niej religijne wiersze a także biografie. Jej beatyfikacja odbyła się w Tarnowie, 10 czerwca 1987 r. w czasie trzeciej pielgrzymki Jana Paweła II do swojego ojczystego Kraju.

kozka

Fotografia zbiorowa z okazji zakończenia roku szkolnego 1910-1911 w Wał-Rudzie
(Błogosławiona Karolina w grupie dzieci za kierownikiem szkoły)
www.pz.opoka.org