Paweł Małek

Paweł Małek – Mjr WP, strzelec poznańskiego Grunwaldu (pistolet), mistrz Polski, medalista mistrzostw świata (1970), dwukrotny mistrz Europy (1971), olimpijczyk z Meksyku (1968). Mistrz Sportu. 1

Paweł Małek urodził się 11 maja 1933 roku w Wał Rudzie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kształcił się w zawodzie stolarza. Potem jednak zdecydował się na karierę wojskową. Szkołę oficerską ukończył w Jeleniej Górze. Początkowo służył w Krakowie, a następnie został skierowany do Poznania. Tam związał się z Wojskowym Klubem Sportowym Grunwald2, w którym był początkowo zawodnikiem, a potem przez szereg lat kierownikiem sekcji strzeleckiej. Jako sportowiec odniósł wiele sukcesów. Był aż czterokrotnym mistrzem Polski w strzelaniu z pistoletu wojskowego na 25 m w latach: 1968, 1970, 1974 oraz w strzelaniu z pistolet dowolnego w roku 1974. Na arenie międzynarodowej zdobył brązowy medal MŚ 1970 Phoenix (pistolet dowolny 60 strzałów druż.). Był także dwukrotnym mistrzem Europy 1971 Most Mezibori (pistolet pneumatyczny 40 strzałów druż.), 1974 Enschede (pistolet pneumatyczny 40 strzałów ind.). Poza tym: czterokrotny medalista ME: srebrny 1974 Enschede (pistolet pneumatyczny 40 strzałów druż.), 1976 Paryż (pistolet pneumatyczny 40 strzałów druż.), brązowy 1973 Linz (pistolet pneumatyczny 40 strzałów druż.), 1975 Londyn (pistolet pneumatyczny 40 strzałów druż.). Był na Olimpiadzie w Meksyku (1968), gdzie co prawda nie zdobył medalu, ale zajął wysokie 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej. Po zakończeniu kariery wojskowej w stopniu majora oraz kariery sportowej wrócił w rodzinne strony. Obecnie wraz z żoną od kilku lat przebywa u syna w Stanach Zjednoczonych u swojego syna.

pmalek

Paweł Małek z żoną Józefą

1 Biogram oprac. na podstawie relacji ustnych mieszkańców Wał Rudy oraz opracowania Józefa Trytka – materiału do planowanego wydania monografii ziemi radłowskiej [rkps w posiadaniu GBP w Radłowie].
2 Mała encyklopedia sportu, Wydaw. „Sport i Turystyka”, Warszawa 1987, t. 2. s.