Aktualności

Z gwiazdami zaczytani

Grupa wspierająca zadanie pn.„Z gwiazdami zaczytani” zgłoszone przez mieszkańca gminy Radłów w ramach I edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowatorski projekt stworzy ambitną ofertę czytelniczą i kulturalną dla Subregionu Tarnowskiego, w skład którego wchodzą powiaty: tarnowski, dąbrowski i brzeski. Całkowity koszt zadania wynosi 300 tysięcy złotych.

Zadanie dotyczy zdecydowanego pobudzenia i poprawy stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych, wszystkich grup społecznych. Priorytetem działań będzie obcowanie z wartościową literaturą i wybitnymi ludźmi z Małopolski, dla których dzieła literackie, polska literatura piękna, piękno języka ojczystego oraz dziedzictwo kulturowe ma szczególne, narodowe znaczenie.

Zadanie przyczyni się do rozwiązania  problemu współczesności, jakim jest nadmierny zalew internetyzacji dzieci i młodzieży oraz ponad miarę korzystanie z urządzeń elektronicznych. Poprawi też czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz będzie bodźcem do spotkań integracyjnych w realu. Nawyk mieszkańców do obcowania z książką, wartościową kulturą, będzie w następnych latach  procentował  w życiu, nie tylko uczestników projektu, ale również następnych pokoleń (dziedziczenie potrzeby obcowania z wartościową, wysoką kulturą).

 

Jeden komentarz do “Z gwiazdami zaczytani

Możliwość komentowania została wyłączona.