Aktualności

   Ziemia Radłowska

   W ramionach dwóch rzek, które tutaj płyną

Zbierając wody z serca Małopolski,

Pomiędzy Dunajcem i Kisieliną           

Leży miasto Radłów i pobliskie wioski.

 

Ziemia Radłowska. Jest naszą Ojczyzną,

Zielenią równin i lasów bogata,

Rybnymi wodami, i glebą żyzną,

Oraz zbóż zapachem każdego lata.

 

Przez stulecia karmiła lud radłowski

Za ciężką pracę wydając mu plony,

Bo na tych ziemiach wierny szczep piastowski

Potem i łzami zraszał swe zagony.

 

W radłowskich piaskach spoczywają kości

Tych, co przez wieki tutaj na tej ziemi

Stawali z orężem, by bronić wolności,

Znani z imienia i ci bezimienni.

 

Tu przy dźwiękach dzwonów od świętego Jana

W wierze praojców pokolenia całe

Do modlitwy i pracy wstawały co rana

Z pożytkiem dla siebie i Bogu na chwałę.

 

Możemy być dumni, tutaj urodzeni

I ci mający tu swoją rodzinę,

Że zostaliśmy przez los wyróżnieni

Mając za patronkę naszą Karolinę.

 

                          Józef Obora (autor wiersza)

 

Pejzaż ziemi radłowskiej, fot. Zbigniew Marcinkowski