Aktualności

W 11. rocznicę śmierci papieża Polaka

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie była organizatorem wzruszającego koncertu poświęconego naszemu papieżowi – Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Wieczorny koncert zatytułowano: „Miłość mi wszystko wyjaśniła…” Pracownicy, wychowankowie i zaproszeni goście (Monika Kuta, Rafał Traczyk, Piotr Niedojadło) stworzyli piękny, artystyczny klimat, podczas którego uczestnicy spotkania mogli się poddać refleksjom i wspomnieniom dotyczących lat wspólnego życia, w czasie którym towarzyszył nam Wielki Polak – Ojciec Święty Jan Paweł II.

Miejska Biblioteka Publiczna, 1 kwietnia 2016 r., fot. Zbigniew Marcinkowski