Aktualności

Promocja legend ziemi radłowskiej

W siedzibie radłowskiej biblioteki publicznej odbyła się promocja najnowszej książki Adama Tomczyka W cieniu radłowskiego lasu. Autorką barwnych ilustracji jest Elżbieta Częczek, zaś autorem wstępu burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Mączka, który napisał m.in.  – Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że nasz rodak Adam Tomczyk podjął się niełatwej próby napisania lokalnych legend przekazywanych w różnej formie z pokolenia na pokolenie. Autor ubrał je bogato w barwne szaty, odwołując się do historii radłowskiej ziemi.(…).

Promocja książki wpisuje się w obchody 10. rocznicy nadania praw miejskich Radłowowi i zainaugurowała ten szczególny dla miasta jubileusz.  Publikacja nawiązuje do tradycji i kultury naszego regionu. Przywołane w niej historyczne opowieści świadczą o bogatym dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny. Pierwsze tego rodzaju opracowanie ma wymiar edukacyjno-historyczno-poznawczy, a jej adresatami mogą być  zarówno dzieci, młodzież jak

i dorośli. Publikacja może też stanowić gotowy scenariusz do scenek teatralnych.   

Po spotkaniu licznie zgromadzona publiczność  miała możliwość zakupienia książki, uzyskania autorskiego wpisu i skosztowania ciast przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Radłowskich. Oprawę muzyczną spotkania zapewniła Weronika Kosman z Przybysławic.

 

Sponsorami wydania legend są:

Burmistrz Zbigniew Mączka, Tatiana Szwiec – Firma „W obiektywie Tatiany”, Józef Szwiec – Firma Witospol”, Zdzisław Gawin – Firma Tar-Krusz, Tomasz Szczepanik, John Puchala (USA), Roman Król – Piekarnia „U Michała”, Stanisława i Andrzej Kijakowie – Gospodarstwo Rolne, Firma Transportowa Bojdo, Kazimierz i Łukasz Krupowie – Ferma Drobiu, Krakowski Bank Spółdzielczy – Oddział w Radłowie.