Aktualności

Praca licencjacka o Żołnierzach Niezłomnych

Patrycja Nasiadka pochodząca z Woli Radłowskiej, obecnie studentka historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, z sukcesem obroniła pracę licencjacką zatytułowaną: „Opozycja antykomunistyczna na terenie Radłowa i okolic w latach 1945-1955”.

Autorka zebrała informacje dotyczące oddziałów niepodległościowych, które działały na styku trzech powiatów: dąbrowskiego, brzeskiego i tarnowskiego. Praca obejmuje chronologiczny zarys wydarzeń, życie codzienne mieszkańców Radłowa i gminy, działalność partyzantów i stosunek ludzi do nich. Opisuje też relacje żołnierzy do nowo ugruntowanej władzy komunistycznej oraz ludności cywilnej. W drugim rozdziale autorka zajęła się losami  braci, Tadeusza i Franciszka Kryziów, ukrywających się przez dziesięć lat w rodzinnej miejscowości Woli Radłowskiej.

W trakcie pisania pracy autorka wspomagała się wspomnieniami uczestników tamtych wydarzeń, zebranych w formie książkowej, relacji ustnych, monografią Radłowa, a także artykułami zamieszczonymi w lokalnych periodykach: „Radło” i „Kurier Borzęcki”.

Patrycja Nasiadka przekazała swoją pracę do zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie. Można ją przeglądać na miejscu bądź wypożyczyć do domu.