Aktualności

Narodowe Czytanie. „Quo vadis” lekturą wszystkich pokoleń

Zapraszamy miłośników wybornej literatury! Filia biblioteczna w Domu Kultury w Wał-Rudzie: 3 września (sobota), godz. 11:00.

Akcja ma służyć promocji czytelnictwa, polskiej literatury, klasyki. Wspólne czytanie buduje więzi, sprawia też, że stajemy się dla siebie bliżsi…

Qvo Vadis – uniwersalne dzieło przedstawiające przełom w dziejach świata: upadek starożytnego Rzymu i powstanie na jego gruzach wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej skupionej wokół  uczniów Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo dobra, skromności, pokory, szacunku i miłości do drugiego człowieka wobec klęski żywiołowego świata użycia, rozpusty, osobistych ambicji przekraczających ramy zdrowego rozsądku i przyzwoitości…