Aktualności

Monumentalne dzieła trafiły do radłowskiej biblioteki

Szesnaście tomów dzieł Jana Pawła II, oprawnych w skórę i złoconych trzonach, trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radłowie. Skutecznie o to zadbał, w trakcie likwidacji szkoły, Józef Trytek – długoletni dyrektor Zespołu Szkół w Radłowie. Dzieła są już dostępne w czytelni miejskiej biblioteki.

Jan Paweł II pozostawił po sobie dziedzictwo, które staje się przedmiotem coraz bardziej kompleksowych badań. Co więcej, będzie ono stanowić źródło ożywczej  inspiracji nie tylko dla chrześcijan, ale także dla wielu ludzi dobrej woli. Edycja  Dzieł zebranych Jana Pawła II ułatwi badaczom dostęp do źródeł, a czytelnikom umożliwi sięganie do bogactwa myśli Papieża.

Zawartość Dzieł zebranych:

Tom I  – Encykliki

Tom II – Adhortacje

Tom III – Listy

Tom IV – Konstytucje apostolskie i orędzia

Tom V – Katechezy (cz. 1)    

Tom VI – Katechezy (cz. 2)

Tom VII – Katechezy (cz. 3)  

Tom VIII – Homilie i przemówienia (cz. 1)

Tom IX – Homilie i przemówienia (cz. 2)

Tom X – Homilie i przemówienia (cz. 3)

Tom XI – Homilie i przemówienia (cz. 4)

Tom XII – Homilie i przemówienia (cz. 5)

Tom XIII – Modlitwy i rozważania (cz. 1)

Tom XIV – Modlitwy i rozważania (cz. 2)

Tom XV – Pisma prywatne (cz. 1)

Tom XVI – Pisma prywatne (cz. 2)