Aktualności

II Turniej o Tytuł Radłowskiego Mistrza Języka Ojczystego Roku 2021.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  przypadającego dnia 21 lutego zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w Turnieju o Tytuł Radłowskiego Mistrza Języka Ojczystego Roku 2021. Tegoroczna edycja odbędzie się w formie online. Turniej polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, które dotyczą ogólnej znajomości języka polskiego (ortografia, gramatyka, literatura, nauka o języku). Prawidłowe odpowiedzi (typu 1a, 2c, 3b itp., zapisane w pliku Word) należy przesłać na adres e-mail: biblioteka@gminaradlow.pl

Termin nadesłania odpowiedzi upływa 21 lutego 2021 r. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika turnieju oraz nazwy miejscowości, z której pochodzi. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona powołane jury. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Zwycięzcą turnieju zostanie osoba, która uzyska najlepszy wynik i w określonym terminie  prześle odpowiedzi na podany wcześniej adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy kilka osób udzieli takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi, Radłowskim Mistrzem Języka Ojczystego zostanie osoba, która najwcześniej nadesłała plik z odpowiedziami. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 22 lutego 2021 r. Informacja o wynikach konkursu oraz terminie i sposobie wręczenia nagrody zostanie podana na stronie internetowej biblioteki i na facebooku biblioteki. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  Uczestników turnieju  prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Poniżej  zamieszczony został test z pytaniami. Wszystkim osobom biorącym udział w turnieju życzymy powodzenia

Regulamin Turnieju

Turniej 2021 – Test

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – coroczne święto obchodzone 21 lutego zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Dzień Języka Ojczystego jest dobrą okazją, by zadbać o swój język. Zadbać można właściwie w jeden zasadniczy sposób – dużo czytać, zwłaszcza czytać dzieciom, bo literatura utrwala i kształtuje język. Ten dzień przypomina nam o roli  i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka.