Aktualności

Biblioteka Marcinkowice

W ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki” 2022, Filia Biblioteczna  w Marcinkowicach realizuje zadanie pn. „Działania animujące czytelnictwo w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Radłowie oraz
w jej Filiach”.

Działanie projektowe obejmować będzie spotkanie z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola
w Zdrochcu, dotyczące twórczości Marii Konopnickiej. W programie spotkania zaplanowano
m.in.: prezentację publikacji Marii Konopnickiej będących w zbiorze biblioteki, opowieści o życiu
i twórczości pisarki oraz czytanie na głos mniej znanych utworów poetyckich i prozatorskich.

Spotkanie odbędzie się 28 września (środa) 2022 r., o godz. 11:00 w siedzibie biblioteki.

 

„Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego”.

 

 

 

Tekst i fot. Zbigniew Marcinkowski