Aktualności

Zaduszkowe wspomnienie

W Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny wszyscy wspominają tych znanych i zasłużonych, których pożegnaliśmy w tym roku. Wśród wielu naszych znajomych, z którymi przyszło się nam rozstać, jest Profesor Franciszek Ziejka, który reprezentował dumnie nasze małe miasteczko i był jego Honorowym Obywatelem (także Tarnowa i Sanoka). Wiele razy pisaliśmy już o Jego niezliczonych zasługach dla naszego regionu. Jedną z nich jest to, że do naszej książnicy trafia miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Alma Mater – którego Profesof Ziejka był pomysłodawcą i od początku jego istnienia  przez blisko 25 lat opiekunem merytorycznym. Dziś chcielibyśmy Państwu polecić ostatni numer tego periodyku, ponieważ bardzo dużo miejsca na jego łamach zajmują wspomnienia dotyczące  Franciszka Ziejki. Na szczególną uwagę zasługuje też ostatni obszerny wywiad z rektorem UJ w latach 1999-2005, przeprowadzony w ostatnich miesiącach życia, w czerwcu 2020 r.  przez panią Ritę Pagacz – Moczarską, dotyczący całokształtu życia i twórczości Profesora. Szczególnie cenne wydają się wspomnienia z pierwszych dni w Krakowie wzbogacone fotografiami młodego studenta UJ. Jest to bardzo osobista rozmowa, dlatego nie brak również fotografii najbliższej rodziny, uniwersyteckich wydarzeń, naukowej spuścizny i spotkań z papieżem Janem Pawłem II.

Bardzo gorąco polecamy lekturę miesięcznika i zapraszamy do wypożyczania.