Aktualności

Z gwiazdami zaczytani

WYDARZENIE

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: nasze zadanie pozytywnie ocenione

Znamy listę zdań, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wniosek zadania  subregionalnego pn. „Z gwiazdami zaczytani”, zgłoszony przez mieszkańca naszej gminy, zyskał akceptację władzy  województwa małopolskiego i został dopuszczony do głosowania w ramach I edycji BO Małopolska. Na projekt  czytelniczo-kulturalny przekazano najwyższą, wnioskowaną kwotę – 300 tysięcy złotych. Zadanie realizowane będzie przez powiaty: tarnowski, dąbrowski i brzeski.

Projekt: „Z gwiazdami zaczytani” – dotyczy zdecydowanego pobudzenia i poprawy stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu Tarnowskiego       w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych, wszystkich grup społecznych. Priorytetem działań będzie obcowanie z wartościową literaturą i wybitnymi ludźmi z Małopolski, dla których dzieła literackie, polska literatura piękna, piękno języka ojczystego oraz dziedzictwo kulturowe ma szczególne, narodowe znaczenie.

Głosowanie rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. Mieszkańcy subregionu mają do dyspozycji aż trzy metody, by wyrazić swoje poparcie dla danego projektu. Mogą zrobić to za pośrednictwem formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub osobiście w agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Listę zwycięskich zadań poznamy 31 lipca. Warto dodać, że zadania z I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będą realizowane najpóźniej do końca 2017 roku.  

Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców do poparcia naszego zadania i  oddania swojego głosu.

3

 Grupa wspierająca zadanie zgłoszone przez mieszkańca gminy Radłów w ramach I edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowatorski projekt stworzy ambitną ofertę czytelniczą i kulturalną dla Subregionu Tarnowskiego, w skład którego wchodzą powiaty: tarnowski, dąbrowski i brzeski. 

O lewej stoją: dyr. Marta Warias z M-GBP w Żabnie, burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, dyr. MBP w Dąbrowie Tarnowskiej Jadwiga Kusior, kier. GBP w Borzęcinie Elżbieta Kwaśniak, Zbigniew Marcinkowski i kustosz radłowskiej biblioteki Kasia Baran.