Biblioteka Marcinkowice. Niezwykłe pamiątki z przeszłości

Długoletni czytelnik naszej biblioteki pan Stanisław Wasik podzielił się z nami informacją o ciekawych rodzinnych pamiątkach z przeszłości.

Wśród nich znajdują się oryginalne dokumenty sporządzone przez Sądy Rejonowe w Żabnie i Radłowie. Dobrze zachowane kontrakty kupna i sprzedaży, testamenty, rodzinna korespondencja z lat międzywojennych, mają dużą wartość historyczną. Ciekawe są też odręcznie sporządzone dokumenty, pisane niezwykle piękną kaligrafią. Ponadto wiele cennych starych fotografii.

Pan Stanisław wyraził zgodę na digitalizację dokumentów i włączenie ich do zbiorów naszej biblioteki. Rodzinne pamiątki mogą być w przyszłości nieocenione przy historycznych opracowaniach Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej. Panu Stanisławowi dziękujemy za życzliwość.

 

_

Na zdj. (1). Rodzinny paszport wydany we Francji. Na fotografiach: ojciec p. Stanisława – Alfred Wasik ur. we Francji i babcia Józefa Wasik z d. Nawrot, przebywająca wówczas na emigracji zarobkowej.

Na zdj. (2). Kościół w Przybysławicach, w roku poświecenia świątyni (7 października 1984 r.). Po lewej stronie zdj., fragment nieistniejącej już strażnicy z syreną alarmową. Przed kościołem zaparkowany sam. produkcji enerdowskiej marki Wartburg.

 

Zbigniew Marcinkowski