Aktualności

Wspomnienie o niezwykłym radłowianinie

dr hab. inż. arch. Władysław Grabski (1924 – 1970)

Władysław Grabski – architekt, wykładowca akademicki. Członek SARP O. Kraków.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1951). Doktor nauk technicznych (1962), doktor habilitowany (1968).
Starszy asystent w Katedrze Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej. Adiunkt i kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Inwentaryzacji Zabytków. Wykładowca historii architektury i form kamieniarskich w Technikum Przemysłu Kamienia Budowlanego w Krakowie (1951-60). Pracownik dydaktyczny w Katedrze Historii Architektury Polskiej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Członek Sekcji Konserwatorskiej SARP. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Sekretarz naukowy Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie. Odznaczenia m.in.: Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej, Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego. Laureat nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej (dwukrotnie), nagrody III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Informacje oraz zdjęcia przekazała do archiwum biblioteki Pani Danuta Grabska. Bardzo dziękujemy.