Aktualności

W pierwszą rocznicę śmierci

Wspomnienie o ks. prałacie mgr lic. Edwinie Rzeszuto

6 czerwca 2021 roku w wieku 87 lat zmarł ks. Edwin Rzeszuto, emerytowany proboszcz tarnowskiej parafii pw. MB Fatimskiej, czciciel i krzewiciel kultu Fatimskiej Pani.

Urodził się 3 grudnia 1933 roku w Przybysławicach. Po maturze w 1952 roku wstąpił do WSD w Tarnowie, a po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali
w dniu 23 czerwca 1957 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Witkowice, Tarnów par. pw. św. Józefa i Tarnów katedra. 20 sierpnia 1975 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Urząd ten pełnił do 23 sierpnia 2003 roku, a następnie pozostał w tejże parafii jako rezydent. Ponadto pełnił obowiązki diecezjalnego duszpasterza lektorów
i ministrantów, referenta do spraw duszpasterstwa sanktuaryjnego, członka Rady Diecezjalnej Caritas i duszpasterza w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską w roku 1985 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Ponadto w roku 2019 za wybitne zasługi dla środowiska polonijnego we Francji został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Msza Święta pogrzebowa odbyła się w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Przybysławicach 10 czerwca 2021 r. Śp. ksiądz prałat Edwin Rzeszuto spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Pani Dorocie Pochroń dziękujemy za przekazanie materiałów do zbiorów bibliotecznych o niezwykłym kapłanie urodzeniem związanego z Przybysławicami.

 

                                                        Zbigniew Marcinkowski – Biblioteka Marcinkowice