Aktualności

Świadectwa szkolne sprzed osiemdziesięciu lat

W bibliotekach każdego typu, poza podstawowymi zbiorami zapewniającymi ich prawidłowe funkcjonowanie i realizowanie powierzonych zadań, znajdują się także zasoby otoczone specjalną opieką, mające szczególne znaczenie dla odbiorców, regionu, historii. Kolekcje zbiorów specjalnych, bo o nich mowa, pozyskiwane są od darczyńców, pasjonatów lokalnej historii.
Radłowska biblioteka wzbogaciła się o wiele takich dokumentów, których ofiarodawcą jest m.in. pan Ireneusz Banek. W ostatnim czasie pan Ireneusz przekazał do zbiorów biblioteki dwujęzyczne, niemiecko – polskie świadectwa szkolne z 1941 r. i z 1942 r., uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej w Woli Radłowskiej. Sądząc po miejscu urodzenia – Lubianka, powiat Toruń – mogła to być osoba przymusowo przesiedlona do Generalnego Gubernatorstwa.
Uwagę przykuwają przedmioty: ćwiczenia cielesne, obecnie wychowanie fizyczne, oraz roboty kobiece, być może odpowiednik dzisiejszych zajęć technicznych.
Dziękujemy panu Ireneuszowi za cenne pamiątki, związane z historią naszego regionu. Podziwiamy pana pasję i chęć dzielenia się z innymi nabytymi „perełkami”.