Aktualności

RE – NOWACJE Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce sto lat później

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał bibliotece kilka egzemplarzy publikacji pt. „RE – NOWACJE”, w której zaprezentowana została wystawa fotograficzna, dotycząca efektów prac remontowych podjętych na wojennych cmentarzach. W ostatnim pięcioleciu, sto lat po utworzeniu wojennych cmentarzy, prowadzone są intensywne i planowe remonty tych obiektów. Renowacje objęły kilkadziesiąt obiektów znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Wśród odrestaurowanych żołnierskich nekropolii znajdziemy cmentarz wojenny nr 209 w Glowie (wyremontowany w roku 2019) oraz cmentarz wojenny nr 269 w Niwce (remontowany w latach 2012 i 2019). Zachęcamy do wypożyczania tej publikacji, która dostępna jest w bibliotece głównej oraz w filiach bibliotecznych na terenie gminy. Warto zwrócić uwagę na zaprezentowane fotografie archiwalne cmentarzy bądź te ukazujące znaczny stopień ich zniszczenia oraz ich wygląd finalny. Pokazują one wkład pracy konserwatorów, jaki muszą włożyć, by przywrócić te zabytki do stanu pierwotnego.

„Pragnę serdecznie podziękować władzom gmin, które podjęły się prowadzenia remontów na wojennych cmentarzach. Szczególnie za pozyskanie finansowania ze źródeł innych niż wojewody, a często za własny wkład finansowy w te zadania. Idea zachowania tego szczególnego dziedzictwa, jakim są zabytkowe cmentarze z I wojny światowej, jednoczy ludzi zaangażowanych w te działania i pracownicy samorządowi zajmujący się ich realizacją wykazują nie tylko profesjonalizm, ale i zamiłowanie, za co należą im się szczególnie podziękowania” – pisze we wstępie książki Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.