Aktualności

Projekt ” Sieć na kulturę „

Biblioteka Publiczna w Biskupicach Radłowskich została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników bibliotek i domów kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego gminnych instytucji kultury. W I etapie projektu – szkolenie ze ścieżki tematycznej „Dostępność zasobów cyfrowych online” uczestniczyć będzie pracownik biblioteki Marta Marcinkowska. Dzięki udziałowi w projekcie biblioteka zostanie wyposażona w nowy sprzęt komputerowy.