Aktualności

Promocja najnowszych publikacji Józefa Trytka

Mieszkańcy Radłowa i okolic zebrani w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie  mieli możliwość  zapoznania się z najnowszymi publikacjami Józefa Trytka, których promocja odbyła się 20 września 2022r.

„…Jaka będzie świadomość historyczna  społeczeństwa za lat kilkanaście lub kilkadziesiąt, tego wiedzieć nie możemy, ale już dziś trzeba coś zrobić, aby przechować prawdziwy obraz wydarzeń sprzed lat. Ludzi, którzy pamiętają wojnę i okupację, praktycznie już wśród nas nie ma, a jeśli żyją, to byli wówczas małymi dziećmi. Wkrótce i nas, którzy słyszeliśmy o tych wydarzeniach do naszych rodziców, zabraknie; pozostaną ci, którzy być może usłyszą naszą opowieść. Napisałem tę książkę z myślą o młodym pokoleniu radłowian, dla którego czas okupacji niemieckiej jest już prehistorią, z tą nadzieją,  że chociaż w niewielkim stopniu przysłuży się ona do poznania przez nich prawdy o cierpieniu ich przodków w czasie II wojny światowej.” – taką refleksją autor kończy swoją  publikację  pt. „Martyrologia mieszkańców Radłowa w czasie II wojny światowej”  i te słowa przytoczył również w czasie spotkania, prezentując  jedną z promowanych książek.

Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji „START” w Radłowie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn. „Martyrologia mieszkańców Gminy Radłowa w czasie II wojny Światowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„…Oto otrzymujemy monografię zawierającą historię radłowskiego sądownictwa. Jej Autor, niestrudzony dziejopis – amator Józef Trytek (…) niczym wytrawny archeolog odkurzający delikatną miotełką artefakty przeszłości, prezentuje czytelnikowi bogaty zasób informacji o genezie radłowskiego sądu, jego kognicji, a także o jego zmiennych losach na przestrzeni ponad 80 lat istnienia. Kreśli również barwne tło społeczno-polityczne i obyczajowe  czasów, w jakich sąd ten funkcjonował…”- czytamy we wstępie kolejnej promowanej publikacji  pt. „Historia sądu w Radłowie w latach 1867-1950” a wstęp do niej napisał Sędzia Andrzej Seremet.

Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeźnica.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn. ” Historia sądu w Radłowie w latach 1867-1950″ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po spotkaniu każdy uczestnik mógł bezpłatnie odebrać promowane publikacje  wraz  z pamiątkowym wpisem autora. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół „Trzy Elementy”.

Fot. Anna M. Kędzior