Aktualności

Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej

Dzięki staraniom Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie do zbiorów radłowskiej biblioteki trafił składający się z 10 tomów album Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej, który został przekazany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej to wydawnictwo ukazujące urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice.

Poszczególne tomy poświęcone są:

T. I – Krakowiakom Zachodnim,
T. II – Krakowiakom Wschodnim,
T. III – Lachom Sądeckim i Pogórzanom,
T. IV – Lachom Limanowskim i Lachom Szczyrzyckim,
T. V – Góralom Zagórzańskim i Góralom Kliszczackim,
T. VI – Góralom Babiogórskim i Góralom Orawskim,
T. VII – Góralom Podhalańskim i Góralom Ochotnickim,
T. VIII – Góralom Spiskim i Góralom Szczawnickim i Pienińskim,
T. IX – Góralom Sądeckim i Góralom Nadpopradzkim,
T. X – Łemkom Sądeckim i Gorlickim i Rusinom Szlachtowskim.

Każdy tom składa się z części tekstowej oraz albumowej, streszczenia w języku angielskim oraz wykazu literatury dotyczącej stroju omawianego regionu.

Album posiada ogromną wartość edukacyjną i dokumentacyjną ze względu na przekrojowość i dogłębność prezentowanych treści. Jego celem była dokumentacja, a także promocja różnorodności oraz bogactwa stroju poszczególnych subregionów omawianych grup.

Publikacja jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu projektu badawczo – dokumentacyjnego pod nazwą Małopolska Źródłem Tradycji, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Album już jest dostępny dla Czytelników w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie. Zapraszamy do wypożyczania.