Aktualności

Biadoliny i Bielcza – w kręgu historii

Biadoliny i Bielcza – w kręgu historii

To kolejne opracowanie autorstwa Władysława Kurtyki – przyjaciela radłowskiej książnicy.

Polecamy Państwu publikację tematycznie obejmującą tło historyczne Biadolin i Bielczy, ale również zawierającą fragmenty dotyczące ziemi radłowskiej m.in. wesela „staroświeckiego” w Radłowie, Bożego Narodzenia w Radłowie, śmierci bł. Karoliny Kózki.  Jak pisze sam autor: „Historia w książce kołem się toczy, od tej dawniejszej, do czasów niemalże współczesnych”. W powstałym opracowaniu  czytelnik znajdzie wiele ciekawostek historycznych, które zostały udokumentowane licznymi fotografiami.

(…) Kiedy zatem młodzieniec jest już pewny ręki dziewczyny, zaczyna do niej „chodzić na zaloty”. Całe wieczory schodzą im na rozmowie gdzieś za węgłem domu lub za stodołą. Po dłuższej takiej znajomości prosi wkońcu syn ojca, „żeby jakoś pomówiuł z ji ojcami”. Wysyłają tedy rodzice kawalera jednego z zaufanych sąsiadów do rodziców dziewczyny na „orędziny”, by tenże w poufnej rozmowie wybadał całą sytuację. Po dokonaniu zbadania stanu rzeczy wybiera się zalotnik wraz ze swymi ojcami i kilku najserdeczniejszymi przyjaciółmi na „zmówiny” do dziewczyny (…). To tylko fragment wesela „staroświeckiego” w Radłowie, opisany w najnowszej publikacji. Czytelników, którzy chcieliby się zapoznać z najnowszym opracowaniem Pana W. Kurtyki zapraszamy do wypożyczania. Opracowanie dostępne jest w bibliotece głównej oraz w filiach na terenie gminy.