Aktualności

Historyczna karta pocztowa

Dobrze zachowana karta pocztowa nadana 30 sierpnia 1932 r. z fabryki wyrobów kościelnych w Krakowie, adresowana do ks. kanonika Władysława Mendrali – proboszcza parafii w Zabawie w latach 1913-1932. Karta opatrzona dwoma znaczkami i wyraźnymi pieczęciami pocztowymi.

Cenny dokument przekazał do zbiorów radłowskiej biblioteki Ireneusz Banek. Jesteśmy bardzo wdzięczni darczyńcy.