Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki

Idea DKK zakłada spotkanie zainteresowanych ludzi, którzy dobrze się czują w swoim gronie i chcą czytać/omawiać dobrą literaturę. Mają to być spotkania kameralne, 3 do 12 osobowe, gdzie poza rozmową o książce toczą się rozmowy o życiu, trendach, rodzinie- o tym wszystkim, czym chcemy podzielić się z innymi. Dzięki takim przedsięwzięciom biblioteka staje się przestrzenią do spotkań, swobodnej wymiany myśli i poglądów, miejscem budowania głębszych relacji międzyludzkich i społecznych, miejscem do którego z radością się wraca. Nasz klub współdziała z istniejącym już Salonikiem Literackim. Organem założycielskim DKK i koordynatorem projektu jest Instytut Książki.