Aktualności

Radłowska pocztówka

Radłowska pocztówka sprzed ponad stu dziesięciu  lat

Znów mile zaskoczył nas Ireneusz Banek z Rudki, przekazując do zbiorów biblioteki bardzo ciekawą pocztówkę. Fotografię do niej wykonał znany fotograf Tadeusz Mroczkowski z Tarnowa. Zdjęcie uwieczniło środowe, bardzo popularne w okolicy jarmarki w Radłowie, na które przybywali gospodarze z odległych miejscowości. Pocztówka ukazuje zabudowę rynku, bryłę architektoniczną ówczesnego kościoła, furmanki i jarmarczny gwar. Godne zauważenia jest też kaligraficzne, piękne pismo na odwrociu pocztówki!

Bardzo cenny dokument do badań historycznych nad wciąż zaskakującą przeszłością naszego miasta. Ireneuszowi Bankowi przekazujemy wyrazy wdzięczności za kolejny, cenny dar!