Aktualności

Dokumenty z XIX wieku

Wyciąg z ksiąg gruntowych stanu czynnego i biernego realności pod Liczbą w gminie katastralnej Wola Radłowska w powiecie sądowym Radłowskim położonej, Pawła Szwieca po Jacentym.             Karta stanu posiadania wskazująca liczbę katastralną, oznaczenie parceli, rodzaj uprawy (w tym łąki, pastwiska, rola) oraz objętość podaną w sążniach. Dokument pochodzący z XIX w. wydany z Urzędu Ksiąg Gruntowych w Radłowie 22.04.1898r., przekazał Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie pan Ireneusz Banek.