Biblioteka Wał-Ruda. Spotkanie dotyczące twórczości Marii Konopnickiej

Biblioteka Wał-Ruda zaprasza dzieci kl. 2 i 3 ze SP z Zabawy dnia 28.10.2022r. o godz. 9.00 na spotkanie dotyczące twórczości Marii Konopnickiej, popularyzujące jej  dorobek literacki,  jako realizację zadania:  ”Działania animujące czytelnictwo w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Radłowie oraz w jej filiach” z programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”2022.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”