Aktualności

Na zakończenie „majówek”, prezentujemy Państwu rzadkiej urody kapliczkę Maryjną z XIX wieku, która znajduje się w Radłowie, przy ul. Woleńskiej. Kapliczki i krzyże przydrożne, to ciekawe bogactwo kulturowe ziemi radłowskiej. Biblioteka w Marcinkowicach tworzy bazę danych, zabytków z którymi wiążą się intersujące historie.

Fot. Zbigniew Marcinkowski