Aktualności

Test wiedzy o historii ziemi radłowskiej

Zbigniew Mączka – Burmistrz Radłowa, Antoni Patulski – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Patulskich, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie

 Zapraszają młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu gminy Radłów do wzięcia udziału w okolicznościowym teście wiedzy o historii ziemi radłowskiej, związanym z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  II Światowym Zjazdem Radłowian.

 

      TEST WIEDZY O HISTORII  ZIEMI RADŁOWSKIEJ

 

Test o historii ziemi radłowskiej przeprowadzony zostanie 19. czerwca (wtorek) 2018 r.  w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie o  godz. 10:00.

Koordynatorzy testu historycznego: Konrad Rudziński, Katarzyna Baran i Zbigniew Marcinkowski. Więcej informacji o historycznym teście w regulaminie:

                                                                       Zapraszamy!

 

                                                         REGULAMIN

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

33-130 Radłów, pl. Kościuszki 3

Tel.: (14) 678-20-62, e-mail: biblioteka@gminaradlow.pl       

 

                                     Testu wiedzy „O historii ziemi radłowskiej”

 

 • 1 Postanowienia ogólne

Organizatorami testu „O historii ziemi radłowskiej” są: Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, Antoni Patulski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Patulskich oraz  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie.

 • 2 Cel
 1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o historii ziemi radłowskiej, popularyzowanie czytelnictwa, zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych historią miasta i gminy Radłów, jej zabytkami, potencjałem ludzkim oraz inspirowanie w odkrywaniu ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym, historycznym i krajobrazowym.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie: https://www.biblioteka-radlow.pl.

Szczegółowe informacje o teście historycznym można uzyskać pod numerem telefonu: 14 678 20 62 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -17:00.

 1. Nad prawidłowością przebiegu testu czuwać będzie 3 osobowa Komisja w składzie: Burmistrz Zbigniew Mączka (przewodniczący), Marek Urbanek (historyk, dyr. Zespołu Szkół w Radłowie) i Józef Trytek (były dyr. radłowskiego liceum, lokalny pasjonata historii).
 2. Zadaniem Komisji będzie zapewnienie poprawnego i zgodnego z Regulaminem przebiegu testu oraz rozwiązywanie kwestii spornych.
 • 3 Warunki uczestnictwa
 1. Test historyczny skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Radłów
 2. Uczestników testu zgłasza szkoła gimnazjalna, ponadgimnazjalna z gminy Radłów. Organizatorzy pozostawiają szkołom pełną swobodę, co do sposobu wyboru uczestników testu.
 3. Każda szkoła może zgłosić trzech uczestników wraz z opiekunem, który będzie jednocześnie osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych z konkursem.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę trzech uczniów do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2018 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 –17:00.

 1. Zgłoszenie uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 4 Przebieg konkursu

1.Uczestnicy trzymają do wypełnienia test zawierający 30 pytań (otwartych i zamkniętych) opracowanych na podstawie następujących materiałów źródłowych:

 – Radłów i gmina radłowska. T. 1 : praca zbiorowa / pod. red. Feliksa Kiryka. Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna ; Radłów : nakł. Gminy Radłów, 2008.

 – Radłów i gmina radłowska. T. 2 : praca zbiorowa / pod. red. Feliksa Kiryka. Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna ; Radłów : nakł. Gminy Radłów, 2009.

 – Zbiór wypisów : z opracowań historycznych i własne komentarze na temat naddunajeckich okolic Radłowa na tle Małopolski i Polski południowej oraz – w niezbędnym zakresie – Polski i Europy Środkowej / Stanisław Szczepanik. Wrocław : Nakł. autora, 2009.

 – Parafia radłowska i kościół pw. świętego Jana Chrzciciela w Radłowie : historia – ludzie – wydarzenia / [tekst Józef Trytek ; zdj. Wiesław Mleczko, Archiwum parafialne]. Radłów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki „Start” ; Tuchów : Mała Poligrafia WSD Redemptorystów, 2015.

 1. Pytania do testu zostaną przygotowane przez pracowników biblioteki z różnych dziedzin w oparciu o w/w opracowania historyczne.
 2. Czas na rozwiązanie testu będzie wynosił 1 godzinę.

Test historyczny zostanie przeprowadzony w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie, pl. Kościuszki 3, w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 10:00.

 1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników przewidziane jest po zakończeniu części testowej i podsumowaniu wyników testu.
 • 5 Nagrody w konkursie
 1. Nagrody dla zwycięzców sponsoruje Stowarzyszenie Rodzin Patulskich: I miejsce 500 złotych, II miejsce 400 zł, III miejsce 300 zł i trzy wyróżnienia po 100 złotych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas finału II Światowego Zjazdu Radłowian, 15 lipca (niedziela) 2018 r. o godz. 16:45.
 • 6 Dodatkowe regulacje
 1. W przypadku otrzymania przez uczestników jednakowej liczby punktów, zorganizowana zostanie dogrywka.
 • 7 Końcowe regulacje

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

udział w teście historycznym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek osób zarejestrowanych podczas imprezy w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku na materiałach informacyjnych dotyczących imprezy, takich jak strona internetowa biblioteki, jej partnerów, oraz inne materiały w formie elektronicznej i drukowanej, w tym w Kwartalniku Informacyjnym Ziemi Radłowskiej „Radło”. 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie, o czym powiadomi uczestników Testu.
 2. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.