Aktualności

„Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim” – laptopy za udział w projekcie

W związku z udziałem Filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie sześć laptopów.

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Celem projektu było m.in. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych i samorządowych instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
 
Fot. Anna M. Kędzior