Promocja najnowszych publikacji autorstwa pana Józefa Trytka

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki „START” w Radłowie serdecznie zaprasza na promocję książek autorstwa pana Józefa Trytka pt. „Martyrologia mieszkańców Radłowa w czasie II wojny Światowej” oraz „Historia Sądu w Radłowie w latach 1867-1950”. Spotkanie odbędzie się 20 września 2022r. o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn. „Martyrologia mieszkańców Radłowa w czasie II wojny Światowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.