Aktualności

Otwieramy najmłodszym drzwi do świata radości, wyobraźni, wiedzy, zabawy…

Tuż przy wejściu do biblioteki stworzyliśmy niedawno  Galerię Małych Czytelników, którzy biorą udział w projekcie Mała Książka – Wielki Człowiek.

Nasi mali Czytelnicy już wiedzą ile tajemnic można odkryć  za tymi drzwiami a ile jeszcze jest do odkrycia – bo każda książka to niezgłębiony obszar przygody, mądrości, twórczości.