Aktualności

Zakup nowości w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 trafiają na biblioteczne półki.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości : 10 769,00 złotych na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie wraz z filiami wzbogaca się o najnowsze pozycje książkowe oraz audiobooki.

Serdecznie zapraszamy Czytelników do wypożyczania.

Celem wieloletniego programu, jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

 

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.