Aktualności

W ostatnich dniach radłowskiego jubileuszowego roku

 
Nie tak wyobrażaliśmy sobie świętowanie jubileuszu 10 – lecia nadania praw miejskich Radłowowi. Pandemia pokrzyżowała wiele zaplanowanych inicjatyw. Na koniec mijającego roku chcielibyśmy przypomnieć zasługi radłowianina, śp. prof. Franciszka Ziejki dla tego historycznego wydarzenia. Przeglądając nasze zasoby biblioteczne dokumentujące nadanie Radłowowi statusu miasta, natknęliśmy się na list naszego nieodżałowanego krajana, który, jako ówczesny Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, wystosował w marcu 2008 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji . W piśmie tym gorąco poparł wniosek Gminy Radłów o nadanie praw miejskich naszej miejscowości. Wskazał na swoje związki z Radłowem, podkreślił jego historyczne miejsce w dziejach kraju oraz wskazał na obecny rozwój miejscowości.
Zapraszamy do lektury fragmentu wspomnianego dokumentu:
 
„(…) Radłów od początków swego istnienia w XI wieku, przez wiele stuleci, aż do I rozbioru Polski, pozostawał w rękach biskupów krakowskich. Ta okoliczność sprzyjała awansowi cywilizacyjnemu jego mieszkańców. Swoistym symbolem tego jest fakt obecności Radłowianina na liście pierwszych 221 słuchaczy, którzy w 1400 roku wpisali się na odnowiony przez Królową Jadwigę Uniwersytet Krakowski. Ziemia Radłowska wydała w przeszłości znakomite grono osób trwale wpisanych w dzieje polskiej kultury. Ta miejscowość od połowy XIX wieku była siedzibą sądu powiatowego, który obsługiwał 25 gmin i 17 obszarów dworskich. Tu działały takie organizacje, jak Towarzystwo Zaliczkowe czy Towarzystwo Szkoły Ludowej. Tu w 1945 roku powstało Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, z którego wyszedł cały zastęp ludzi dobrze zapisanych w najnowszych dziejach Polski (jednym z jego absolwentów jest ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce). O wkładzie Radłowa w dzieje polskiej kultury i życia polityczno – społecznego przekonuje lektura monografii miejscowości przygotowanej przez zespół historyków, którym kierował prof. dr hab. Feliks Kiryk (…)”
 
Jak widać Profesor, chociaż spędził w naszym mieście tylko pierwsze osiemnaście lat ze swego życia, zawsze był gorącym orędownikiem radłowskich spraw, o czym wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać.