Aktualności

Spotkanie byłych licealistów

21 maja niewielka już grupa abiturientów Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie rocznik 1954, spotkała się ponownie, choć rok temu zapowiedzieli, że to już ich ostatni wówczas zjazd. Dziś z uśmiechem korygują tę zapowiedź. – Będziemy nadal się spotykać, gdy tylko zdrowie na to pozwoli i sił starczy – zapewniają byli licealiści. Organizatorem, corocznych spotkań, odbywających się nieprzerwanie od szesnastu lat, jest niestrudzony Mieczysław Barabasz – były wójt Radłowa.

Grupa licealistów odwiedziła szkołę, spotkała się z dyrektor Krystyną Streb i zwiedziała klasy, w  których edukowali ich niezapomniani profesorowie. Ze względu na aurę, zrezygnowali ze spaceru do parku, jego widokiem zachwycali się przez pałacowe okna.   

Później szacowne grono byłych licealistów udało się do Radłowskiej Restauracji, gdzie wspominali ze wzruszeniem lata szkolne, profesorów i czas zbyt szybko upływający. Na pamiątkę tegorocznego spotkania burmistrz Zbigniew Mączka przekazał uczestnikom zjazdu publikację Józefa Trytka „Radłowskie drogi do niepodległości”.

Miejska Biblioteka wspomaga organizacyjnie spotkania i dokumentuje te niecodzienne wydarzenia. W zeszłym roku byli licealiści przekazali do zbiorów biblioteki „Kronikę spotkań maturzystów radłowskiego LO z 1954 roku”. To obszerny zbiór wspomnień, dokumentów i fotografii, który był gromadzony przez uczniów w czasie ostatnich dekad. Kronika ta ma służyć wszystkim zainteresowanym historią radłowskiego liceum.